0

6ти кръг Спринт

Дата и продължителност на кръга

Старт: 22.4.2012 / 17:00 ч.
Край: 22.4.2012 / 20:00 ч.

picture
Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” вярваме, че науката е авторитетен способ за възприемане на света около нас и е един от верните пътищата за достигане на познание. Форматът на CodeIT е близо до вас като наука и още по-близо като начин за трениране и развиване на знанията в сферата на информатиката. Пожелавам на състезателите да проявяват въображение в решаването на задачите и да бъдат смели!

Проф. д-р Асен Рахнев, Декан на ФМИ, Пловдивски Университет
„Паисий Хилендарски”

Патрон на кръга - Патрон на 6 кръг - Факултет по Математика и Информатика към ПУ

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://www.tu-sofia.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.fmi-plovdiv.org/index.jsp?ln=1&id=58
http://www.musala.com/bg/
http://wwwen.zte.com.cn/en/
http://zaednovchas.bg/
http://codeit.bg/pages/final
http://www.basscom.org/
http://melon.bg/
http://www.brother.bg/
http://www.bait.bg/
http://www.cnsys.bg/index.php
http://www.ogy-edimit.com/
http://www.brainware-bg.com/
http://joyoptics.com/
http://www1.lexmark.com/bg_BG/
http://www.freckles.bg/
http://www.computel.bg/
http://www.milleniumbg.eu/bg/
http://www.infodar.com/
http://gornabania.com/
http://www.emiroglio-wine.com/bg/about.html
http://www.bitebg.com/
http://www.dealers.maserati.com/dealers/bg/bg/gransportauto/index/dealer/about-us.html