2ри кръг Спринт

Дата и продължителност на кръга

Старт: 17.11.2012 / 11:30 ч.
Край: 17.11.2012 / 14:45 ч.

picture

Факултетът по математика и информатика към Софийски университет „Св.Климент Охридски“ подкрепя конкурса по програмиране на Мусала Софт още от неговото създаване преди 12 години. Ще продължим да бъдем част от състезанието, вярвайки, че по този начин даваме възможност за изява на вас - младите и талантливи специалисти по информатика. Подкрепата в конкурса е част от основната мисия на ФМИ да се грижи усърдно за разгръщане на потенциала на най-изявените български програмисти.проф. д.м.н. Иван Сосков
Декан на ФМИ
СУ „Св. Климент Охридски”

Патрон на кръга - Факултет по Математика и Информатика към СУ

Спонсори

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://melon.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.bait.bg/
http://www.elsys-bg.org/
http://npmg.org/
http://www.basscom.org/
http://fmi-plovdiv.org/
http://www.evrika.org/