4ти кръг Спринт

median - 250

Условието на задача 1 от кръг 4 / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

sunny - 50

Условието на задача 2 от кръг 4 / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

geo - 350

Условието на задача 3 от кръг 4 / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

ball - 150

Условието на задача 4 от кръг 4 / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

minark - 30

Условието на задача 5 от кръг 4 / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

islands - 500

Условието на задача 6 от кръг 4 / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Авторово решение (C++)

Спонсори

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://melon.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.bait.bg/
http://www.elsys-bg.org/
http://npmg.org/
http://www.basscom.org/
http://fmi-plovdiv.org/
http://www.evrika.org/