final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

6ти кръг Спринт

anagrams - 50

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

seq - 80

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

permutation - 100

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

security - 150

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

arrays - 150

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

score - 250

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

farm - 250

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

digits - 50

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 0 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Награди : 6ти кръг Спринт

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/