4
Временно класиране след кръг #3
1. 200
2. 185
3. 155
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

basek-50(junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

sticks-80(junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

tasks-100(junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

brackets-80

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

diet-120

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

birthday-200

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

function-250

Ограничение по време: 6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

crossword-250

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2014 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/