2ри кръг Спринт

rana - 50

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

bullcode - 80

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

cities - 180

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

barcode - 50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

scourge - 100

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

robots - 150

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

clown - 200

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

wizard - 320

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/