Временно класиране след кръг 5
1.Душко Обрадовић295
2.Boris Mihov235
3.Filip Repman193

4ти кръг Спринт

Temperatures - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Tictactoe - 80 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Primes - 130 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Password - 50

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Puzzle - 110

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Fruits - 140

Ограничение по време: 0.6 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Machine - 230

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Xorset - 280

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 4 / 2018 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори