Финал

Космос

Условието на задача 1 от кръг 0 / 2013 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Test generator (генератор на тестове, според описанието в условието на задачата)

Output checker & grader

Анализ на решението на Веселин Георгиев, победител в кръга.

Партньори
http://www.math.bas.bg/
http://www.afbulgaria.org
http://www.fmi.uni-sofia.bg/
http://melon.bg/
http://www.microsoft.com/bg/bg/
http://www.tu-sofia.bg/index.html
http://www.bait.bg/
http://www.elsys-bg.org/
http://npmg.org/
http://www.basscom.org/
http://fmi-plovdiv.org/
http://www.evrika.org/