1
Все още няма класиране

5ти кръг Маратон

Geometry

Ограничение по време: 5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 5 / 2017 може да бъде свалено от тук
Партньори
https://www.president.bg/