2
Временно класиране след кръг #1
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Глобално класиране за 2021-2022

Позиция Пълно име Град Първи кръг Втори кръг Трети кръг Четвърти кръг Пети кръг Шести кръг Общо
1 Русе 100 - - - - - 100
2 Сомбор, Serbia 85 - - - - - 85
3 Sombor 70 - - - - - 70
4 Варна 60 - - - - - 60
5 Sombor 50 - - - - - 50
6 Prilep, Macedonia 40 - - - - - 40
7 София 35 - - - - - 35
8 Петрич 30 - - - - - 30
9 Sombor 25 - - - - - 25
10 Шумен 20 - - - - - 20
11 Шумен 18 - - - - - 18
12 Шумен 16 - - - - - 16
13 Sombor 14 - - - - - 14
14 Sombor 12 - - - - - 12
15 Плевен 10 - - - - - 10
16 Ямбол 9 - - - - - 9
17 Варна 8 - - - - - 8
18 Варна 7 - - - - - 7
19 Габрово 6 - - - - - 6
20 Варна 5 - - - - - 5
21-44 Оџаци 1 - - - - - 1
21-44 Варна 1 - - - - - 1
21-44 Sofia 1 - - - - - 1
21-44 Sofia 1 - - - - - 1
21-44 Sombor 1 - - - - - 1
21-44 Велико Търново 1 - - - - - 1
21-44 София 1 - - - - - 1
21-44 София 1 - - - - - 1
21-44 Свиленград 1 - - - - - 1
21-44 Шумен 1 - - - - - 1
21-44 Плевен 1 - - - - - 1
21-44 Сомбор 1 - - - - - 1
21-44 София 1 - - - - - 1
21-44 София 1 - - - - - 1
21-44 Shumen 1 - - - - - 1
21-44 Bački Monoštor 1 - - - - - 1
21-44 София 1 - - - - - 1
21-44 Шумен 1 - - - - - 1
21-44 Varna 1 - - - - - 1
21-44 Crvenka 1 - - - - - 1
21-44 Варна 1 - - - - - 1
21-44 София 1 - - - - - 1
21-44 Варна 1 - - - - - 1
21-44 Варна 1 - - - - - 1
45-48 nairobi 0 - - - - - 0
45-48 Варна 0 - - - - - 0
45-48 Стара Загора 0 - - - - - 0
45-48 Varna 0 - - - - - 0
Партньори
https://www.president.bg/
https://www.prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://www.fmi.uni-sofia.bg/
https://smg.bg/