Финалът на CodeIT сезон 2021/2022 се проведе присъствено в София на 12-13 юни. Повече информация тук.

final
Крайно класиране след последния кръг
1. 100
2. 85
3. 70
Виж пълно класиране

Глобално класиране за 2021-2022

Позиция Пълно име Град Първи кръг Втори кръг Трети кръг Четвърти кръг Пети кръг Шести кръг Общо
1 Габрово - 70 35 100 20 85 310
2 Русе 100 - 100 - 60 - 260
3 Русе - 60 60 70 30 - 220
4 София 1 100 30 85 - - 216
5 Sombor 50 25 10 60 70 - 215
6 Сомбор, Serbia 85 1 40 - 85 - 211
7 Sombor 70 0 16 16 25 60 187
8 София 1 85 85 - - - 171
9 Хасково - - 50 14 100 - 164
10 Ямбол 9 40 70 40 1 - 160
11 Габрово - 9 - 50 - 100 159
12 София - 30 6 35 - 70 141
13-14 Варна 60 - 1 1 18 50 130
13-14 Lviv - 8 20 12 50 40 130
15 Sombor 25 1 1 18 35 30 110
16 Шумен 18 0 - 30 - 18 66
17 Свиленград 1 50 12 - 1 - 64
18 Шумен 20 0 1 25 1 14 61
19 Prilep, Macedonia 40 20 0 - - 0 60
20 Ямбол - - 18 - 40 - 58
21 София - 1 - 9 - 35 45
22 Велико Търново 1 10 1 - 1 25 38
23 Петрич 30 6 - - - - 36
24-25 Sombor - 35 - - - - 35
24-25 София 35 - - - - - 35
26 Шумен 16 18 - - - - 34
27-28 Шумен 1 - 8 20 - - 29
27-28 Шумен 1 0 7 1 - 20 29
29-31 Шумен - - - 1 12 12 25
29-31 Варна - - 25 - - - 25
29-31 Габрово 6 1 1 1 - 16 25
32 Плевен 10 12 - - - - 22
33 Bački Monoštor 1 - - - 16 - 17
34 Turturesti, Romania - 16 - - - - 16
35 Sofia 1 14 - - - - 15
36-38 Sombor - - - - 14 - 14
36-38 Sombor 14 - - - - - 14
36-38 София - - 14 - - - 14
39 Варна 7 5 1 - - - 13
40 Sombor 12 - - - - - 12
41 Варна 5 1 5 - - - 11
42-44 Sombor - - - - 10 - 10
42-44 Шумен - - - 10 - - 10
42-44 Varna 1 0 1 7 1 - 10
45-47 София 1 7 - 0 1 - 9
45-47 Варна - - 9 - - - 9
45-47 Sombor - - - - 9 - 9
48-50 Sombor - - - - 8 - 8
48-50 Shumen - - - 8 0 - 8
48-50 Варна 8 - - - - - 8
51 Sombor - - - - 7 - 7
52-53 Шумен, Школа А&Б - 0 - 6 - - 6
52-53 Crvenka - - - - 6 - 6
54-55 Хасково - 0 - 5 - - 5
54-55 Sombor - - - - 5 - 5
56-59 Shumen 1 0 - 1 - 0 2
56-59 София 1 - 1 - - - 2
56-59 Sombor, Serbia 1 - - - 1 - 2
56-59 Sofia - - - 1 1 - 2
60-87 Оџаци 1 - - - - - 1
60-87 Варна 1 - - - - - 1
60-87 Варна 1 - - - - - 1
60-87 sombor - - - - 1 - 1
60-87 Варна 1 - - - - - 1
60-87 Sombor - - - - 1 - 1
60-87 Stanišić - - - - 1 - 1
60-87 Crvenka - - - - 1 - 1
60-87 Sombor - - - - 1 - 1
60-87 Sombor - - - - 1 - 1
60-87 Sombor - - - - 1 - 1
60-87 Sombor - - - - 1 - 1
60-87 Шумен Школа А&Б - - - - 1 - 1
60-87 Karavukovo - - - - 1 - 1
60-87 Шумен, Школа А&Б - - - 1 - - 1
60-87 Sofia 1 - - - - - 1
60-87 София 1 - - - - - 1
60-87 Apatin - - - - 1 - 1
60-87 Враца - - - 1 - - 1
60-87 Варна 1 - - - - - 1
60-87 Плевен 1 - - - - - 1
60-87 Сомбор 1 - - - - - 1
60-87 Шумен - - - 1 - - 1
60-87 Бургас - 1 - - - - 1
60-87 София 1 - - - - - 1
60-87 Nova Crvenka 1 - - - - - 1
60-87 Zagreb - - 1 - - - 1
60-87 София - 1 - - - - 1
88-106 nairobi 0 - - - - - 0
88-106 Odzaci - - - - 0 - 0
88-106 Sombor - - - - 0 - 0
88-106 Стара Загора 0 - - - - - 0
88-106 Шумен, Школа А&Б - - - - - 0 0
88-106 Sombor - - - - 0 - 0
88-106 Odžaci - - - - 0 - 0
88-106 Sombor - - - - 0 - 0
88-106 - - - - 0 - 0
88-106 Варна 0 - - - - - 0
88-106 Varna 0 - - - - - 0
88-106 Плевен - 0 - - - - 0
88-106 Плевен - 0 - - - - 0
88-106 Шумен - - - 0 - 0 0
88-106 Плевен - 0 - - - - 0
88-106 Sofia - 0 - - - - 0
88-106 Пловдив - 0 - - - - 0
88-106 Бургас - 0 - - - - 0
88-106 - 0 - - - - 0
Партньори
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://www.fmi.uni-sofia.bg/
https://smg.bg/
https://www.tu-sofia.bg/
https://fcst.bg/
https://npmg.org/
https://prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.speedy.bg
https://math.bas.bg/