The final round of CodeIT season 2023/2024 will be in-person in Sofia on 2-3rd June. Stay tuned for more details.News

Седмокласник е победителят в трети кръг на CodeIT

София, 01.03.2013
snimka

Победителите в трети кръг

Седмокласникът Александър Георгиев е победител в третия задочен кръг "Маратон" на конкурса по програмиране CodeIT. На второ място се класира Енчо Мишинев, ученик от VIII клас в Математическа гимназия "Атанас Радев" гр. Ямбол, а трети е Здравко Бейков, програмист от София. Конкурсът се организира от софтуерна компания Мусала Софт в партньорство в трети кръг с Българската асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ.


Александър Георгиев е ученик в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в гр. Хасково и допълва обучението си по информатика в школа А&Б гр. Шумен, създадена с цел подпомагане на извънучилищната подготовка на учениците от ІІ до XII клас по математика, информатика и информационни технологии. „Работя цяла година с Александър, който е част от големия екип на една от най-добрите школи в България. Показва отлични резултати на серията републикански и регионални състезания по информатика. Вярвам, че най-големите му успехи предстоят!“ – сподели д-р Бисерка Йовчева, Ръководител на школа А&Б и преподавател в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.


„Изграждането на успешни ИТ специалисти е мисия на образователната система, бизнеса и институциите, които имат нужда от талантливи и иновативни млади хора. БАСКОМ подкрепя с вдъхновение всички възможности за реализирането на родните ИТ специалисти в България, спомагайки за личностното им професионално развитие и чрез тях – успеха на бизнеса и науката ни. Пожелавам добри постижения на всички състезатели в CodeIT и очакваме най-добрите на финала през май.“ – сподели Мая Маринова, Изпълнителен директор на БАСКОМ.Допълнителна информация за БАСКОМ:
Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ - е създадена през 2001 г. В Асоциацията членуват повече от 45 водещи фирми, които разработват софтуерни продукти и системи и предлагат услуги за цялостни ИТ решения. Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с висока добавена стойност и конурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия, да развива професионализма и конкурентостта на сектора, да работи за подобряване на образователната система и да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество.

up_guy
Partners