The final round of CodeIT season 2021/2022 took place in-person in Sofia on 12-13th June. More details here.

Fifth round Marathon

Crossword

Time limit: 10 sec

Memory limit: 0 MiB
The statement of task #1 in round 5 / 2013 can be downloaded from here

Additional files

Тестовете, както са видими от web service-a.

Информация, за това как да се предават решенията. (docx)

Информация, за това как да се предават решенията. (pdf)

Информация за финалното тествате + генератор. (обновено)

Финалните тестове (от тест 1 до тест 20), както се виждат от тестовата машина.

Финалните тестове (от тест 21 до тест 40), както се виждат от тестовата машина.

Финалните тестове (от тест 41 до тест 60), както се виждат от тестовата машина.

Финалните тестове (от тест 61 до тест 80), както се виждат от тестовата машина.

Анализ на решението на Ивайло Странджев - победител в кръга.

Partners
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://www.fmi.uni-sofia.bg/
https://smg.bg/
https://www.tu-sofia.bg/
https://fcst.bg/
https://npmg.org/
https://prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.speedy.bg
https://math.bas.bg/