6
Временно класиране след кръг #5
1. 330
2. 270
3. 229
Виж пълно класиране

6ти кръг Спринт

digits-50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

chips-80 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

maximal-120 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

sortmach-60

Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

lottery-100

Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

code-120

Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

dimensions-160

Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

sequence-200

Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 6 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.president.bg/