1
Все още няма класиране

2ри кръг Спринт

Buckets - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.7 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Long - 100 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Calculate - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Add - 50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Rotate - 100

Ограничение по време: 0.7 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Arrange - 150

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Escape - 250

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Voyage - 300

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
 https://www.asbis.bg/
https://www.prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.rapido.bg/
https://www.president.bg/