Финалът на CodeIT сезон 2021/2022 ще се проведе присъствено в София на 12-13 юни. Очаквайте подробности.

final
Временно класиране след кръг #6
1. 310
2. 260
3. 220
Виж пълно класиране

2ри кръг Спринт

Buckets - 50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.7 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Long - 100 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 1.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Calculate - 150 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Add - 50

Ограничение по време: 0.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Rotate - 100

Ограничение по време: 0.7 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Arrange - 150

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Escape - 250

Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Voyage - 300

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 2 / 2016 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.president.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://www.fmi.uni-sofia.bg/
https://smg.bg/
https://www.tu-sofia.bg/
https://fcst.bg/
https://npmg.org/
https://prestigio.bg/
https://www.cougar.bg/
https://www.speedy.bg
https://math.bas.bg/