4ти кръг Спринт

board-50 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 1 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

towers-70 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 0.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 2 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

gifts-120 (junior)

Подходящо за участие на младежи
Ограничение по време: 2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 3 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

toys-50

Ограничение по време: 0.2 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 4 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

ice-80

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 5 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

grid-120

Ограничение по време: 3.5 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 6 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

trip-170

Ограничение по време: 1 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 7 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

art-170

Ограничение по време: 1.3 сек

Ограничение по памет: 256 MiB
Условието на задача 8 от кръг 4 / 2015 може да бъде свалено от тук

Допълнителни файлове

Партньори
https://www.uni-ruse.bg/
https://www.president.bg/
https://www.uni-sofia.bg/
https://tu-sofia.bg/
https://www.aubg.edu/